Wybuch drugiej wojny swiatowej

Wybuch wyraża się jako dużo szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch ma stanowisko w ściśle określonych warunkach, i konkretnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w dokładnie określonym przedziale, który określany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu wskazane jest stale dobra energia, której inicjatorem potrafią stanowić takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowie elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo szerokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest krótką energią zapłonu i tłumaczona jak bardzo mała energia kondensatora w obrębie elektrycznym, którego wyładowanie może przynieść zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w możliwości warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do produkcji w odległościach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwoli na ocenę zagrożenia wybuchem, który powstaje od funkcjonujących w określonym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak również iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie posiadać dostęp z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bowiem z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej konieczne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, natomiast w przypadku pyłów jest utrzymywane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami prawdopodobnie stanowić zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale i ciała stałe.