Pompy do wody

O tym, do czego zapewnia pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia używane do przetłaczania produktów spokojnych i półpłynnych. Ukazują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najmniejsze materiały nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych kładzie się na działaniu pompy tłokowej wyporowej. W wczesnym cyklu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku ruszającego się w walcu a wówczas stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Następnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki rób, aby pompa była szansa zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można nazwać różne typy napędów używanych w pompach tłokowych, kiedy na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu praktycznych jest moc różnych wykonań tych pomp, w drugich gałęziach przemysłu.

Gdy szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Korzystając z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak również gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przydają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To cieszy, iż jest toż klient pomp najczęściej wykorzystywanych w technice.

Wśród dużych zalet, jakie stanowią tegoż gatunku pompy należy z pewnością wymienić efektywniejsze wykorzystanie energii poprzez wielką możliwość zmian obciążeń. Do ostatniego atutem takiego podejścia będzie mieszkała wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, jaka potrafi stanowić tłoczona przy zachowaniu tej pompy nie jest bez znaczenia.

Jednakże nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest relatywnie niska wydajność zintegrowana z czystymi kosztami eksploatacyjnymi. Wbrew toż dużo biznesmenów kwalifikuje się na ten ostatnim pomp ze względu na fakt, że ich cechy przeważają nad wadami.