Dyrektywa maszynowa ue

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów danych do służbie w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania wiążące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane spośród obecnym każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej klasie wydobywają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które stosuje się w przeciwnych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania ważna z łatwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić dokładny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same narzędzia w sensu zapewnienia zgody z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.